Deixalleria mòbil

A la deixalleria mòbil s’hi poden dipositar residus com pintures, coles i vernissos sòlids i pastosos, piles i acumuladors, olis vegetals usats tancats en ampolles, tòners, medicaments, material tèxtil com roba o sabates, cintes de cassette i vídeo, CD i DVD, làmpades i fluorescents, petits aparells elèctrics i informàtics.

No s’hi poden dipositar residus barrejats i sense classificar, tant de particulars com de comerços i serveis. Els materials s’han de separar correctament segons les orientacions donades pels operaris i marcades en el manual d’explotació. Tampoc s’hi poden llençar el rebuig domèstic i tèxtil sanitari: bolquers, compreses, tampons, tovalloletes ensabonades, caixetins de tabac o residus que continguin amiant o fibrociment, entre d’altres.

C/ Pintor de Soto - 08695 Bagà - Barcelona (Catalunya)
Horari:  
De 11.00h a 13.30h i de 15.30h a 18.00h
*La deixalleria mòbil restarà en el punt mentre no hagi superat la seva capacitat
Darrera actualització: 1.03.2023 | 08:52