Projecte executiu per a la restauració de la plaça Galceran de Pinós de Bagà

Divendres, 5 d’agost de 2022

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Bagà el Projecte bàsic i executiu per a la restauració de la plaça Galceran de Pinós, d'origen medieval, situada al nucli antic de la vila. El projecte té com a objectiu solucionar les mancances que presenta la plaça en l’actualitat en relació a l’estat de conservació, a la recollida i evacuació de les aigües pluvials i a les circulacions i connectivitat amb els espais coberts dels porxos, tot mantenint el caràcter actual de l’espai.

La plaça, que no va ser pavimentada fins els anys 60 del segle XX, és porticada, de planta rectangular i de dimensions aproximades de 61 metres per 13 metres, amb una amplada dels dos porxos longitudinals d’uns 4,5 metres. La topografia del nucli fa que els dos porxos i la plaça es trobin a cotes diferents: els porxos de la banda nord estan elevats quasi un metre respecte el nivell de la plaça, mentre que els de la banda sud es troben un o dos graons per sota.

La proposta iguala el nivell de la plaça amb el del porxo inferior de manera que l’espai s’amplia de forma considerable. La porxada superior també s’incorpora a l’espai central mitjançant la creació d’una bancada amb una doble funció: afavorir les circulacions transversals i alhora ser un espai d’estança orientat a sud i ben assolellat, per seure i gaudir de les diverses activitats que es desenvolupen a la plaça. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, preveu inversions pel valor de 400.000 euros.

La plaça Galceran de Pinós té el seu origen en el traçat i parcel·lació de la vila de Bagà realitzat arran de l’atorgament de privilegis concedit el 1234 per Galceran de Pinós i la seva esposa Esclarmunda als vilatans perquè s’establissin en la nova població. Ja està documentada el 1290, constitueix l’espai central del nucli i és el punt neuràlgic que aplega mercats, fires i manifestacions festives.

El nucli urbà de la vila es va desenvolupar a redós del Palau dels barons de Pinós, el qual s'enlaira al punt més alt, i a resguard de les muralles que l’envolten, i encara conserva el teixit medieval. Està constituït per edificis entre mitgeres que configuren illes allargades disposades en sentit transversal al pendent del terreny i que ocupen parcel·les que segueixen l’orientació nord-sud.

El projecte respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 "Treball digne i creixement econòmic" i número 11 "Ciutats i comunitats sostenibles". Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Darrera actualització: 19.09.2022 | 09:33