Pressupost participatiu 2022. DIGUES LA TEVA

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 00:00

Com funcionen els pressupostos participatius?

En una primera fase la ciutadania pot presentar a l'Ajuntament propostes d'inversió. En una segona fase l'Ajuntament validarà la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes i sotmetrà a votació popular els projectes que compleixin amb tots els requisits. La ciutadania podrà votar un màxim de tres propostes, decidint amb el seu vot la destinació final del pressupost. Les propostes guanyadores seran realitzades posteriorment.

Qui hi pot participar?

Les persones majors de 16 anys empadronades a Bagà podran presentar una proposta. Les entitats i associacions sense ànim de lucre amb seu social a Bagà podran presentar fins a dues propostes per entitat.

Quin import es destinarà?

En aquesta primera edició dels pressupostos participatius es destinen 15.000 euros del capítol d'inversions.

Quan comença la fase de votació?

La mesa de valoració de l'Ajuntament procedirà a la valoració de les propostes presentades i només aquelles considerades viables entraran en la fase de votació, que comprendrà el període del 31 de gener al 16 de febrer de 2022.

Quants projectes puc votar?

Podràs votar fins a un màxim de 3 projectes que consideris més urgents o interessants per Bagà.

Què passarà amb els projectes guanyadors?

Els projectes més votats s'executaran durant el 2022. Primer s'executaran els projectes més votats fins que s'exhaureixi la partida destinada als pressupostos participatius. Per al seguiment de la seva execució, es crearà una comissió que vetllarà pel compliment dels compromisos assumits. En la web i les xarxes socials s'informarà de l'estat dels projectes.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 07:50