Creació del Consell del Poble

Dimarts, 15 de març de 2016

El passat dilluns 7 de març de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat la creació del Consell de Poble que donava compliment al Reglament de Participació Ciutadana ja aprovat l’any passat.

El Consell de Poble, serà l’òrgan de coordinació dels processos participatius dels vilatans de Bagà. Aquest consell pretén reforçar la participació ciutadana en els aspectes que afecten als assumptes quotidians i a les idees o propostes que poden sorgir en el futur de la Vila.

El Consell estarà format per representants institucionals com son l’Alcalde (o persona en qui delegui), la totalitat dels regidors de la corporació, el jutge de pau, el secretari-interventor (o persona en qui delegui) i per representants civils com son els representant de cada una de les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de la Vila, i 2 representants independents del poble que hauran de presentar candidatura.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 12:21