Transparència

Transparència: acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de Transparència de l'Ajuntament s'estructura en els quatre grans àmbits següents:

 • Informació institucional
  Organització política, personal, entitats i altres organismes. 
 • Informació sobre la gestió econòmica de l'Ajuntament
  Pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni, subvencions.
 • Acció de govern i normativa
  Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies.
 • Contractes, convenis i subvencions
  Perfil del contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració. 

En general, hi podreu trobar informació relativa, entre d'altres, als temes següents: 

 • Plens municipals
 • Pressupostos i plantilles
 • Normativa general i fiscal
 • Informació d'urbanisme
 • Contractes i licitacions
 • El tauler d'anuncis municipal
 • Informació del personal de l'Ajuntament 
 • Subvencions
 • Etc.

Accés al portal de Transparència

Darrera actualització: 15.03.2022 | 10:01
Darrera actualització: 15.03.2022 | 10:01