Àrea d'Economia i Hisenda

L'Àrea d'Economia i Hisenda s'ocupa de:

 • Política pressupostària.
 • Execució del pressupost.
 • Política financera.
 • Polítiques d’ordenació i gestió fiscal i tributària.
 • Gestió dels Padrons Fiscals.
 • Compres i subministres.
 • Inventari Municipal.
 • Administració del Patrimoni municipal.
 • Ordenances fiscals i Preus Públics.
 • Planificació Econòmica.
 • Gestió de les propostes de despeses.
 • Relacions amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 • Gestió del personal adscrit als serveis financers municipals.
 • Gestió de les compres.

Nom de contacte: Pilar Grille Planas
Adreça electrònica: grillepp@diba.cat
Darrera actualització: 26.05.2021 | 12:27