Àrea de Cultura, Drets Socials i Igualtat

L'Àrea de Cultura, Drets Socials i Igualtat s'ocupa de:

1.-Àrea de Cultura:

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d'activitats culturals.
 • Relacions amb les entitats culturals.
 • Gestió dels equipaments culturals: Biblioteca, Col·legis públics.
 • Política municipal en matèria de tradicions populars.
 • Impuls de la normalització lingüística.
 • Organització dels cursos de català per adults i per nouvinguts.
 • Gestió i potenciació de l'arxiu municipal.
 • Propostes d’autorització d’ús de les instal·lacions municipals per a actes decaràcter no esportiu.
 • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Cultura.

2.-Drets socials i igualtat:

 • Polítiques d’atenció social i d’igualtat.
 • Polítiques d’atenció a les persones.
 • Atenció a la infància i a l’adolescència.
 • Atenció a persones de la tercera edat.
 • Atenció a persones i famílies necessitades.
 • Polítiques relacionades amb la immigració.
 • Foment del voluntariat.
 • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
 • Atenció domiciliària.
 • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
 • Coordinació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
 • Atenció a la dona.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de drets socials.

Nom de contacte: Mariona Pons Yuste
Adreça electrònica: ponsym@diba.cat
Darrera actualització: 26.05.2021 | 13:47