Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

Servei Bagà

 

MEMORIA PROJECTE SERVEI BAGÀ AL MUNICIPI

 
 
El SERVEI BAGÀ es un val de descompte per un valor de l´ import que s´ estableix per cada Servei Bagà/ h. de serveis domiciliaris, del qual es poden beneficiar totes les persones de Bagà. Permetrà assolir un descompte en els serveis d’ atenció a domicili sempre que  el servei sigui proporcionat per la Fundació Salarich- Calderer de Bagà .
 

TIPUS DE SERVEI BAGA 

 

1- SERVEI BAGA ORDINARI  PER ATENCIO PERSONAL I NETEJA 

 
Aquest SERVEI BAGÀ té caràcter universal i requereix estar empadronat al municipi de Bagà. L`import, serà fixat anualment per l`Ajuntament , per l’ any 2014 serà de 2 euros amb un màxim de 30 SERVEIS BAGÀ de suport personal  per mes i família i màxim de 10 SERVEIS BAGÀ al mes per família de neteja. 
 
 

2- SERVEI BAGA ESPECIAL PER ATENCIO PERSONAL, NETEJA 

 
El SERVEI BAGA  especial es poden beneficiar totes aquelles persones empadronades a Bagà, majors de 65 anys i/o persones amb un grau de disminució igual o superior al 33 % ,es proporcionarà a través de previ informe que justifiqui el seu lliurament per part de Serveis Socials,  i el seu import serà de fixat anualment per l’ Ajuntament, per el 2014 serà de 5 euros per assistència personal i neteja amb un màxim 30 SERVEIS BAGÀ de suport personal   per mes i família i  màxim de 10 SERVEIS BAGÀ al mes per família de neteja. 
 
 
 

3- SERVEI BAGA  GRATUÏTAT PER ATENCIO PERSONAL  NETEJA 

 
SERVEI BAGA GRATUÏTAT es poden beneficiar totes aquelles persones empadronades a Bagà majors de 65 anys i/o persones amb un grau de disminució igual o superior al 33 % , es proporcionarà previ informe que justifiqui el lliurament per part de Serveis Socials. Aquest tipus de SERVEI BAGÀ  no requereix cofinançament per part de la família, amb un màxim 30 SERVEIS BAGA de suport personal  per mes i família i màxim de 10 SERVEIS BAGÀ  al mes per família de neteja. 
 
 

4- SERVEI BAGA ÀPATS  

 
 
SERVEI BAGA ÀPATS  es poden beneficiar totes aquelles persones empadronades a Bagà majors de 65 anys i/o persones amb un grau de disminució igual o superior al 33% ,es proporcionarà a través de previ informe que justifiqui el seu lliurament per part de Serveis Socials,  i el seu import serà de fixat anualment per l’ Ajuntament, per el 2014 serà de 2 euros amb un màxim  30  SERVEIS BAGÀ  al mes per família 
 
SERVEI BAGA ÀPATS  es poden beneficiar totes aquelles persones empadronades a Bagà majors de 65 anys i/o persones amb un grau de disminució igual o superior al 33% ,es proporcionarà a través de previ informe que justifiqui el seu lliurament per part de Serveis Socials,  i el seu import serà de fixat anualment per l’ Ajuntament, per el 2014 serà de 2 euros amb un màxim  30  SERVEIS BAGÀ  al mes per família 
 

5- SERVEI BAGA ÀPATS  GRATUÏTAT 

 
SERVEI BAGA ÀPATS GRATUÏTAT es poden beneficiar totes aquelles persones empadronades a Bagà majors de 65 anys i/o persones amb un grau de disminució igual o superior al 33 % ,es proporcionarà a través de previ informe que justifiqui el seu lliurament per part de Serveis Socials, Aquest tipus de SERVEI BAGA  no requereix cofinançament per part de la família, amb un màxim  30 SERVEIS BAGA ÀPATS GRATUÏTA  per mes i família.
 
 

6- TRANSPORT ÀPATS A DOMICILI

 
 
En el cas que hi hagi mes de 5 repartiments a domicili en un mateix horari, l’Ajuntament assumirà la despesa del repartiment. En cas que hi hagi un cas amb necessitats especials i sigui valorat favorablement per serveis socials, l’Ajuntament assumirà el cost.
 
 
 

CIRCUIT DE FUNCIONAMENT 

 
L’ usuari pot demanar a l’ ajuntament els SERVEI BAGÀ , aquest verificarà la situació de pertinença al col·lectiu del sol·licitant. En els SERVEI BAGÀ ESPECIAL , GRATUÏTAT I APATS   Serveis socials aplicarà els barems de valoració annex 1. 
 
L’ Ajuntament lliurarà els SERVEIS BAGÀ  necessaris en funció del nombre de hores mensualment
La Fundació Salarich-Calderer   duu a terme el servei sol·licitat per l´ usuari , que omple el SERVEI BAGÀ , el signa i el lliure a la Fundació Salarich- Carderer de Bagà 
 
L’ usuari abona a l ’empresa el SERVEI BAGÀ  més la part no subvencionada en el moment de la realització del servei. 
 
 
El treballador  signa el SERVEI BAGÀ  i la Fundació tramet la factura on es detallen els serveis i les dades.
 
L’ Ajuntament aprova les dades i fa efectiu el pagament.

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona