Mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

Dimarts, 18 d'agost de 2020 a les 00:00

RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Resum de les recomanacions més importants. Vegeu el text íntegre a l'arxiu adjunt.

3. Recomanacions de caràcter general

3.1. Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.

3.2. Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

4. Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

  • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.
  • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

5. Consum de tabac i assimilats

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d'agost de 2020

Darrera actualització: 11.11.2020 | 07:53