Finançament per la Rehabilitació d'Habitatges

Dilluns, 27 de gener de 2020 a les 00:00

Adjuntem informació sobre les bases per accedir a la línia de préstecs per a la rehabilitació d’habitatges que acaba de publicar la Generalitat de Catalunya.

Entre les actuacions protegibles hi ha:

2.1 Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici.

2.2 Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre d'altres, les que afecten a l'envolupant de l'edifici, tant a la seva part massissa com a les seves obertures, i que comportin actuacions d'aïllament tèrmic i/o acústic que han d'aconseguir reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració referida a la certificació energètica, sobre la situació prèvia a l'actuació, les instal·lacions d'energies renovables i les d'adequació funcional i tecnològica.

2.3 Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

S'adjunta la documentació completa.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 08:21