Anunci exposició pública Cens electoral

Dilluns, 28 de desembre de 2020 a les 00:00

Convocades ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, que es realitzaran el pròxim dia 14 de febrer de 2021, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, les LLISTES ELECTORALS romandran exposades al públic per tal que les persones interessades puguin examinar-les, i, si escau, formular reclamació.

El termini d’exposició és del 28 de desembre de 2020 al 4 de gener de 2021, ambdós inclosos, a les OFICINES MUNICIPALS en horari d’atenció al públic (de 8 a 14 h).

La documentació que s’haurà de presentar perquè les persones interessades puguin consultar les LLISTES ELECTORALS als efectes de la presentació de possibles reclamacions serà el document nacional d’identitat, passaport o permís de conducció.

Si les persones interessades disposen de certificat digital, a la pàgina web https://sede.ine.gob.es/CensoElectoral també poden efectuar els tràmits de consulta i reclamació administrativa sobre la inclusió o rectificació de dades d’aquest cens, durant el període esmentat.

Es recorda que la inscripció al cens electoral és necessària per a poder exercir el dret de vot el proper dia 14 de febrer de 2021.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:01